10
minuta nevojiten që ndihma e shpejtë të arrij në vendet qytetit

33
milion euro për repartet e kujdesit intensiv

20
minuta nevojiten që ndihma e shpejtë të arrij në vendet rurale

Pandemia me COVID-19 ishte testi më serioz për sistemin tonë shëndetësor. Në kushtet më të vështira të krizës botërore, treguam se si duhet të punohet dhe si mund të krijohet besim më i madh i qytetarëve në punonjësit shëndetësor dhe sistemin shëndetësor. Shumicë e konsiderueshme e qytetarëve të vendit janë të kënaqur nga mënyra se si menaxhohej kjo krizë – rezultat të cilin askush nuk e ka shënuar që nga pavarësia jonë.

Në kohën e duhur sollëm masa shëndetësore, për mbrojtjen e shëndetit të të gjithë qytetarëve. E përforcuam kapacitetin dhe koordinimin e sistemit shëndetësor përmes ndërtimit të spitalit mobil, digjitalizimit të shërbimeve, ri-pajisjen e klinikës për sëmundje infektive, rishpërndarjen e stafit shëndetësor, rritjen e kapaciteteve për testim dhe edukim të punonjësve shëndetësorë në kohë të duhur.

Sistemi shëndetësor dhe punëtorët janë të gatshëm për valën e radhës të mundshme të koronavirusit. Kontribuojmë 33 milion euro në njësitë e kujdesit intensiv. Vazhdojmë të investojmë në shëndetin publik.

Në periudhën vijuese:

  • E zgjerojmë listën pozitive të ilaçeve, ilaçet me recetë do të vazhdojnë të jenë në dispozicion për të gjithë, çdo ditë të muajit, në çdo vendbanim.
  • Kohën e përgjigjes së ndihmës së shpejtë e ulim në 10 minuta në qytet dhe 20 minuta në zonat rurale.
  • Ofrojmë tre herë më shumë specializime.
  • Do të vazhdojmë me punësimin e mjekëve dhe infermierëve në shëndetin publik, të cilin tashmë e kemi përforcuar me 780 mjekë të rinj dhe 1000 infermierë.
  • Me aplikacionin “Shëndet për të gjithë” do të shkurtohet koha e “shëtitjes” së pacientit prej tek specialisti deri në
  • Shkupi fiton qendër klinike të re.
  • Ohri, Tetova dhe Strumica fitojnë qendra shëndetësore rajonale moderne.
  • duke rinovuar hyrjet dhe departamentet për pranimin e pacientëve në spitalet.

Jemi duke inkuadruar shëndetësi plotësisht elektronike, pa përdorimin e letrave dhe formave të dokumenteve.

MUNDEMI EDHE MË SHUMË EDHE MË MIRË!