60000
amvisëri
fitojnë eko inverter falas

100
milion euro subvencione për filtra të kapaciteteve industriale

3
herë
më shumë eko inspektorë

I angazhojmë të gjitha kapacitetet, ndërtojmë eko-shtet. Të gjitha institucionet, të gjithë nëpunësit civil, të gjithë studentët dhe nxënësit, të gjithë qytetarët, të gjithë kyçemi për pastrimin e atdheut. Së bashku kujdesemi për ajrin e përbashkët, ujërat dhe për tokat.

Kontrolle të rrepta dhe dënime të larta për ndotësit!

Policia komunale në secilën komunë dhe mbikëqyrja 24-orëshe e shërbimeve të inspektoratit. Tre herë më shumë inspektorë të mjedisit. Tre herë më shumë gjoba për fabrikat që nuk i plotësojnë standardet ekologjike. Dënime të dyfishta për qytetarët që ndotin. Kontroll i rreptë i qendrave për shërbim teknik të automjeteve. Kontroll me dron për të parandaluar krijimin e deponive të reja të paligjshme ose djegien e deponive dhe mbeturinave.

Eko-amvisëri dhe eko-fabrika!

60.000 familje në katër vitet e ardhshme do të fitojnë invertor falas për të ndaluar përdorimin e lëndëve djegëse fosile. 100 milion euro subvencione në katër vitet e ardhshme për filtra me kapacitete industriale. Subvencione për panele diellore, kyçje në ngrohje qendrore dhe për blerjen e filtrave për oxhaqet e shtëpisë. E sjellim gazin në shtëpi. E ndalojmë taksën për importin e automjeteve elektrike dhe me hidrogjen.

Institucione që nuk ndotin!

Të gjithë institucionet e shtetit do të lidhen me burime të pastra të energjisë termike deri në vitin 2022. Ndryshim gradual i parkut automobilistik të institucianëve me eko-automjete.

Të gjithë jemi përgjegjës për mjedisin jetësor!

Inkuadrojmë orë mësimore të detyrueshme të higjienës në arsimin fillor.
E ndërpresim përdorimin e qeseve të plastikës dhe tubave plastike.
Aksione masive për pastrimin dhe mbjelljen e pyjeve duke angazhuar institucionet dhe qytetarët.

MUNDEMI EDHE MË SHUMË EDHE MË MIRË!