„Mundemi“ është koalicioni më i madh, më i larmishëm dhe më i fuqishmi i cili është favoriti absolut në zgjedhjet.

Rreth nesh

LSDM e udhëheq koalicionin më të madh, më të larmishëm dhe më të fuqishëm i përbërë prej 25 partive politike i cili është favorit absolut në zgjedhjet. Për herë të parë kemi koalicion ndëretnik, ndërsa 60% të kandidatëve tanë janë gra. 120 emra të qytetarëve dhe qytetareve me reputacion dhe të gatshëm të kyçen në procesin e ndryshimeve pozitive. Të gatshëm të veprojnë për të mirën e qytetarëve dhe shtetit. Në mënyrë të hapur dhe transparente para qytetarëve, para votuesve do të dalim me lista të përbashkëta për deputet dhe tregojmë se Mundemi së bashku.

Lista e candidatëve për deputetë

- Zgjedhjet parlamentare 2020 - 

SHIKO LISTËN E PLOTË!

MUNDEMI EDHE MË SHUMË EDHE MË MIRË!